PROPER ESDEVENIMENT 

English version

Física i ecologia: reptes de frontera. Menorca, 9-11 d’octubre de 2018. XXXIV Trobades científiques de la Mediterrània

Científics, historiadors i analistes coincideixen que, probablement, el XXI serà el segle de la Biologia. L’augment de la capacitat tecnològica per obtenir i gestionar un gran volum de dades procedents dels sistemes biològics conduirà probablement la biologia i, en particular l’ecologia, cap a una nova esfera teòrica cada vegada basada més en principis i mecanismes generals.

Feu click per descarregar el cartell.

En aquesta transició, la física hi jugarà un paper essencial per la seva capacitat de raonament abstracte i fonamental. En la frontera entre la biologia i la física, aquesta revolució està ja en marxa. L’augment significatiu en la disponibilitat de dades ja ha impulsat algunes branques de la biologia, com és el cas de l’ecologia, cap a grans avenços quantitatius (des de l’ecologia de sistemes fins a la de poblacions, passant per l’ecologia del comportament). Tanmateix, i per la complexitat de les qüestions que s’hi plantegen, aquesta revolución  requereix un gran esforç de síntesi i conceptualització.

La present trobada pretén ser un punt de reunió per a investigadors que conviuen en aquesta estimulant frontera, per tal que ens ofereixin els seus punts de vista i les claus que han de marcar aquests reptes de futur.

 

KEYNOTE SPEAKERS

Mercedes Pascual, Andreas Huth, Jens Krause, Gonzalo de Polavieja.
Mercedes Pascual, Andreas Huth, Jens Krause, Gonzalo de Polavieja.

TEMES CENTRALS:

  • Dinàmica de poblacions i comunitats (resiliència, transicions, el model logístic, prediccions d’alerta primerenca, malalties infeccioses, diversitat, fluctuacions induïdes per la variabilitat climàtica i ambiental)
  • Sistemes ecològics complexos (l’aproximació mecànico-estadística, fenòmens col.lectius, lideratge, formació de grups, dinàmica de fusió-fissió, fluxes d’informació, patrons de moviment, xarxes ecològiques)
  • L’ecologia del movement (l’ús de l’espai, exploració, migració, mètodes quantitatius, biologia de la conservació)

INSCRIPCIONS: 


LLOC DE L’ESDEVENIMENT: 

Can Victori – Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis
Camí des Castell, 28, 07702 Maó (Menorca, Illes Balears).

Google Maps: https://goo.gl/maps/h2c5qfdozRB2PROGRAMA:

DIMARTS 9 (Workshops)
11:00 – 11:15 OPENING
11:15 – 12:00 Introductory talk
12:00 – 13:45 Workshop 1
13:45 – 15:30 LUNCH
15:30 – 17:15 Workshop 2
17:15 – 18:30 Debate-colloquia on physics and ecology
DIMECRES 10
09:00 – 09:50 Plenary talk
09:50 – 10:20 Ordinary talk
10:20 – 10:50 Ordinary talk
10:50 – 11:45 COFFEE & POSTERS
11:45 – 12:15 Ordinary talk
12:15 – 12:45 Ordinary talk
12:45 – 13:15 Ordinary talk
13:15 – 15:00 LUNCH
15:00 – 15:50 Plenary talk
15:50 – 16:20 Ordinary talk
16:20 – 16:50 Ordinary talk
16:50 – 21:00 SOCIAL EVENT
21:00 CONFERENCE DINNER
DIJOUS 11
09:00 – 09:50                Plenary talk
09:50 – 10:20                Ordinary talk
10:20 – 10:50                Ordinary talk
10:50 – 11:40               COFFEE & POSTERS
11:40 – 12:30                Plenary talk
12:30 – 13:00                Ordinary talk
13:00 – 13:30                Ordinary talk
13:30 – 13:45               CONCLUDING REMARKS

COORDINADORS DE L’ESDEVENIMENT:

COMITÈ CIENTÍFIC: 

David Alonso, Frederic Bartumeus, Daniel Campos, Vicenç Mendez, Maria Del Carmen Miguel, Daniel Oro.


HOTELS PROPERS A L’ESDEVENIMENT (suggerències):


Per a més informació, podeu contactar en Daniel Campos <daniel.campos@uab.cat>.