2017-2019. I: I.Colomina. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Programa PERIS 2016-2020.