Theoretical and computational
ecology laboratory

Ciència ciutadana per a la millora de la gestió i els models predictius de dispersió i distribució real de mosquit tigre a la Província de Girona

Project start date: May, 2024

2016-2017. PI: F.Bartumeus. Diputació de Salut de Girona (DIPSALUT)

Funding organization

Researchers

website