Theoretical and computational
ecology laboratory

Modelització per a la gestió del mosquit tigre a la Província de Girona: ús dades de ciència ciutadana i de vigilància experta

Project start date: January, 2018

2018-2019 PI: F.Bartumeus. Diputació de Salut de Girona (DIPSALUT).

Funding organization

Researchers

website